Ceníky

Kompostárna přijímá odpady:

 Ceny jsou uvedeny bez DPH, i vč. .DPH 21% Platba na místě proti daň. dokladu.
Typ dovezeného odpadujedn.bez DPHs DPH
1 20 02 01 - biolog. rozlož. odpad - tráva, listí, stařina m3140170
202 01 07 - odpady z lesnictví - kůra m3140170
302 01 07 - větve o průměru do 0,5 cm m3140170
402 01 07 - větve a kmeny prům. přes 0,5 cm m3280340
503 01 01 - odpadní kůra a korek m3140170
6 03 01 05 - dřevěný odpad - piliny,hobliny m3140170
7 20 02 38 - dřevo bez nebezpeč. látek (štěpky do 2cm ) m3140170
8 19 12 01 - papír a papírová lepenka m3140170
9 02 01 06 - zvířecí trus, kravský hnůj m3zdarma

Důležitá upozornění!

Nebude přijat odpad, obsahující nekompostovatelné součásti – sutě, ocel, sklo, keramika, kameny přes 10 cm apod. Můžou nastat velké škody !!!
Pro stálé zájemce možno dlouhodobě zapůjčit kontejner 9 m3 (5t) na určené bezpečné místo, kde by byl na telef. výzvu vyměňován.
Sazby a ceny za dopravu naleznete v Ceníku dopravy a kontejnerů!


Po přejímce odpadu je zejména dřevěný odpad nutné upravit do drobné zrnitosti štěpkovačem proto, aby byl schopen zkompostování. Jedná se zejména o prkna, latě, odřezky, větve, kmeny s průměrem do 40 cm apod.

Jiné biologické odpady nutno předem projednat.

Je ale třeba takový odpad dělit, a to podle zpracovatelnosti.

Ceník výrobků kompostárny EKOLIA

 K uvedeným cenám se připočítává 21 % DPH. Platba na místě.
Základní komponenty k míchání:
Základem je kompost – čistý kompost pro míchání dalších substrátů či zlepšení podmínek vyžilých půd, přihnojení stromů, trávníků, záhonů aj.
zemina s vyšším obsahem humusu pro míchání substrátů
písek s příměsemi pro zlehčení půdy
rašelina (skladovaná v sušeném stavu v balících)
Běžně míchané substráty a zeminy k prodejijednotkabez DPH s DPH
1.kompost – čistý kompost nemíchaný zralý (certifikát)m3720870
2.zahradní zemina (certifikát)m3720870
3.rašelina sušená z Litvy (balík po namočení 300 l)ks248300
 

Poznámka:

Kromě běžně míchaných substrátů možno na přání odběratele namíchat substrát dle potřeb v min. množství zvolené směsi 3 m3.

Kvalita všech komponentů je standartně vysoká, kvalitou vyhovující účelu, jsou přiměřené vlhkosti, mechanické i chemické vlastnost jsou zaručeny, vše potvrzeno certifikací, každoročními zkouškami, které ukazují na to, že používaná technologie je vyhovující a stabilní.
 

Množstevní slevy:

V případě položek 1, 2, 3, je při odebrání množství přes 50m3 sleva 5 %, přes 100m3 10 %. Sleva je poskytnuta podle výpočtu na konci dodávky !


Provoz nákladního auta či pronájem kontejnerů najdete v Ceníku dopravy a kontejnerů!

Ceník zahradnických prací ručních

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21%
Č.Název položkyJed.Již ods DPH
1.architekt projekt zahrady do 600 m2kč/ks8 0009 680
2.projektové řešení větší zahradykč/ks10 00012 100
3.založení trávníku na stávajícím povrchukč/m22530
4.založení travního kobercekč/m2250303
5.výsadba keřů s balem do prům. 20 cmkč/ks4048
6.výsadba keřů s balem přes 20 cm kč/ks8097
7.výsadba stromu s balem běžné vel. 14-16-18kč/ks800968
8.výsadba živého plotu spon 0,8 m do substrátukč/m500605
9.mulčování kůrou v tl. 10 cm vč. materiálukč/m2100121
10.likvidace nálet.dřevin s vykopáním pařezůkč/m2140169
11.likvidace ruderál porostu s naloženímkč/m21012
12.sečení trávy ruční sekačkoukč/hod280339
13.práce s motor. piloukč/hod300363
14.práce s křovinořezemkč/hod250303
15.práce s plotořezemkč/hod250303
16.práce s postřikovačemkč/hod220266
17.  k tomu cena herbicidu
18.chemické odplevelení trávníku na ploše do 500 m2kč/m256,10
19.  dtto na ploše přes 500 m2kč/m244,85
20.štěpkování větví do prům. 10 cm s pomocíkč/hod1 0001 210
21.práce odbornékč/hod260315
22.práce méně odborné nebo fyzicky náročnékč/hod220266
23.práce pomocné fyzicky nenáročnékč/hod170206

Smluvní cena:

Stanovení ceny ve velké většině případů se děje na základě předchozího posouzení požadované práce za účasti obou stran. Je stanoven nejvhodnější postup a rozsah prací, přičemž se přihlíží k odbornosti, pracnosti a fyzické náročnosti. Po zhodnocení těchto aspektů vystaví dodavatel nabídkový rozpočet, ten předá zákazníkovi k uvážení. Je-li dosažena shoda, nabídková cena je vzata jako cena smluvní. Může se stát, že v průběhu prací se objeví skutečnosti, které mohou ovlivnit další pracovní postup, zejména méně nebo vícepráce. Ty mohou být zohledněny v případě, že je na ně včas upozorněno a dohodou je přizpůsobena smluvní cena.

Ceník strojních zemních a zahrad. prací

Platby na místě hotově proti daňovému dokladu. Ceny platí do odvolání !!

Níže najdete ceníky prací:

1. kolového nakladače Kramer 750 T
2. smykového nakladače UNC 061
3. malotraktoru MT8 150.13 s nářadím
4. Zetoru 7340 s nářadím – štěpkovač, přesazovače
5. 4-kolové travní sekačky Etesia
 

1. Kolový nakladač KRAMER 750 T

Jedná se o nový moderní kolový nakladač s oběma osami současně řiditelnými, tedy poloměr otáčení je velmi malý, cca 3 m. Má pracovní rameno teleskopické, tedy výsuvné, tím dokáže jeho prodloužení asi o 1,2 m. Tím ale dochází na jeho vysunutém konci  ke snížení únosnosti, nejvíce pak v poloze vodorovné, tedy nejméně příznivé. Jeho přednost spočívá právě ve využití těchto moderních parametrů, čehož výsledkem je větší objem provedených prací, které stihne za jednotku času! Rovněž pojezdová rychlost je podstatně vyšší, silniční je podle techn. parametrů 30 km/hod. Má přepínač rychlostí, do pomala (při práci) a do rychla (na rovné silnici). Na rameno možno připojit nakládací lžici nebo paletovací vidle.
Za jeho práci účtujeme (zaokrouhlujeme na ¼ hod nahoru) hod.10001210
Cena a čas se počítá od výjezdu do návratu do garáže v Chýnicích.
 

2. UNC 061 – smykový nakladač

Lžice nakládací 470 l, s touto lžicí je UNC schopen nakládání hmot, nebo převážení syp-kých hmot na menší vzdálenosti, řádově desítky metrů,
Lžíce zubatá slouží k rýpání země, kypření, spíše plošně, větší vrstvy postupně.
Paletovací vidle jsou určeny pro zvedání palet i jiných předmětů.Rozpětí vidlí lze nastavit.
Nosnost stroje na lžíci je cca 800 kg, krátkodobě i více.
Účtujeme:
práce stroje (zaokrouhlujeme na ¼ hod nahoru)hod.560678
dopravu na místo vozem Man 12 tkm3036,30
Cena a čas se počítá od výjezdu do návratu do garáže v Chýnicích.
 

3. Malotraktor MT 150 -13. (37 HP)

Nářadí:
Protisměrný rotavátor Dairon (Francie):
Práce MT 150 + Dairon, šířka záběru 100 cm, je schopen nabrat vrstvu země v tl. až 15 cm, a tuto vrstvu prohodit za sebe přes hřeben, který zarazí kamení a hrudky velikosti přes 2 cm, uloží je dospodu a tato vrstva je pak překryta jemnější zemí, která hřebenem proletí. Vznikne nakypřená plocha s jemnou horní vrstvou, ideální pro zasetí trávníku. Pokud tvar terénu před zahájením práce odpovídá představám zákazníka a není třeba strojního dotvarování, může Dairon pracovat se sečkou, která rovnoměrně zaseje a spec. válcem zatlačí semeno do měkké půdy, čímž je trávník založen. Stačí jen uválcovat! Sečku ale doporučujeme aplikovat jen na větších volných plochách!
Účtujeme (Cena je závislá na půdních podmínkách, zejména její tvrdosti):
v hornině tř. II:
(zorané pole, nakypřená zem bez kamení, rozprostř. ornice bez kamení, plastické měkké písčité půdy neulehlé)
m244,84
v hornině tř. III:
(nakypřená ornice či jiná zem s kamením, ulehlé zeminy měkké bez kamení)
m267,26
v hornině tř. IV:
(ulehlé zeminy s kamením, tvrdé pro rýč)
m21012,1
doprava na místo vozem MAN 12 tkm2834
použití sečky s Daironem na plochách přes 1000 m2m21,501,82
prac. časy zaokrouhlujeme na ¼ hodiny nahoru.
 
Práce MT 150.13 s ostatním nářadím:
Vrták prům. 20, 30, 40 cm do hl. cca 60–70 cm(v hor. II) Nefunguje v kamenitých zemích.
Rotavátor š = 100 cm, rozemele na jemno zem bez kamení v tl. cca 5 – 8 cm. (hor.II-III)
Brány hřebové š=3m, slouží k běžnému vláčení ploch či srovnání, úspěšně byly použity i pro zapravení trav. semene do země na velké ploše v řádu arů až ha.
Válec hladký 250 kg bez vody (s vodou 450 kg), š = 140 cm.
Smyková traverza U č. 12, š = 4m, U 20 dl. 2,5m
Bantamová kola š = 35cm, které mají široký rozchod, umožní práci i ve větších sklonech terénu a nestlačují tolik nakypřenou zem
Účtujeme:
práce MT se hřebovými bránami, válcem, smykemhod.440532
práce MT s rotavátorem (pouze v hornině tř. II) a vrtákem (hor. II a III)hod.400484
výměna kol za bantamová (š = 35 cm) a zpět hod.500605
 

4. Zetor 7340 + přesazovače + štěpkovač

K přesazování stromů a keřů jsou k dispozici přesazovače jako závěsné zařízení zeměď. trak-
toru, na velké průměry balů máme vyvinut vyzkoušený a osvědčený systém.
Závěsně je k traktoru připevněný i štěpkovač, kterým je možno likvidovat vyřezané větve, či kmeny stromů do průměru 10 cm.
Přesazovač Vermeer (USA) – čtyřnožové nářadí, tvořící zemní baly o max. horním průměru 51 cm, hloubka kužele je rovněž 50 cm (v praxi 4 - 5 ks/hod.)hod.1 1001 331
Přesazovač Bystroň (CZ) – čtyřnožové nářadí, tvoří zemní baly větší, horní průměr 110 cm, kužel o výšce 90-100 cm. Stromy, které potřebují tento max. možný bal, které nebyly delší dobu přesazovány a mají silný kořenový systém, nejdou již utrhnout ze země. Stroj je schopen udělat baly i menší, dle potřeby rostlin a objednávky zákazníků (v praxi 3 ks/hod.).hod.1 2001 450
Přesazovací systém ŠK – je vyvinut na přesazení starších stromů (prům. balu 170 cm) o průměru kmenů až 20 cm. Ze zkušenosti víme, že úspěch lze zaručit až v 90 případech ze 100. Cena dle délky přemístění, dle situace na místě a počtu kusů.ks.od 
13 000
od 
15 730
Štěpkovač Vermeer – stroj na drcení větví a kmenů listn. a jehlič. stromů do průměru kmenů 10 cm, měkké dřevo i silnější. Stroj dodáváme s školenou obsluhou – 1 osoba, pro zlevnění služby doporučujeme zákazníkovi dodat cca 2-3 vlastní pomocníky, aby stroj byl řádně využit..hod.1 1001 331
Přístavný a odstavný čas k práci Zetoru s nářadím: K době čisté práce ve výše uvedených hodin. sazbách, účtujeme přístavnou a odstavnou dobu částkou (cesta samotného traktoru s posádkou) hod.700847
K odvozu drobných štěpků nabízíme MAN 12t s kontejnerykm3036,30
Za uložení štěpků v kompostárně pakm3140170
 

5. Travní sekačky 4 kolové ETEZIA se sběrným košem

Jde o 4kolový profesionalní traktůrek, který je možno použít se sběrným košem i bez něj. To znamená, že s použitím koše jde posečená hmota do koše, a po naplnění lze zajet a vysypat obsah na libovolné místo. Bez koše lze pracovat jen v prostorách, kde se v okolí nepohybují jiné osoby, nejsou skleněné výplně, neparkují auta apod, a povrch není nebezpečný pro tenké pneu stroje. Od sekacího nože může odletět velmi prudce kámen, kus dřeva nebo pod. a zranění nebo škodu na majetku lze předpokládat.
se sběrem a naložením hmoty do 5 000 m2 m2od 0,80od 2,00
dtto nad 5 000 m2 m2od 0,70od 1,80
bez sběru s rozprostřením hmoty do 10 000 m2m2od 0,50 od 1,50
dtto nad 10 000 m2m2od 0,45od 1,35
 
Sazby a ceny za dopravu naleznete v Ceníku dopravy a kontejnerů!

k sečení bez sběru přivezu stroj přívěsným vozíkem za cenu auta s doplatkemkm22,40

Ceník prací na údržbě zeleně

Uvedené ceny jsou bez DPH i vč. DPH 21 %
Čís. Název položkyJedn.bez DPHs DPH
1.likvidace nálet.dřevin s vykopáním pařezůkč/m2140169
2.likvidace ruderál porostu s naloženímkč/m21012
3.sečení trávy ruční sekačkoukč/hod280339
4.práce s motor. piloukč/hod300363
5.práce s křovinořezemkč/hod250303
6.práce splotořezemkč/hod250303
7.práce s postřikovačemkč/hod220266
8.  k tomu cena herbicidulitr
9.chem.odplevel. trávníku na ploše do 300 m2kč/m256
10.  dtto na ploše nad 300 m2kč/m244.85
11.štěpkování větví do prům. 10 cm s pomocíkč/hod1 0001 210
12.práce odbornékč/hod260315
13.práceméně odborné nebom fyzicky náročnékč/hod220266
14.práce pomocné fyzicky nenáročnékč/hod170206
 
5. Travní sekačky 4 kolové ETEZIA se sběrným košem
Jde o 4kolový profesionalní traktůrek, který je možno použít se sběrným košem i bez něj. To znamená, že s použitím koše jde posečená hmota do koše, a po naplnění lze zajet a vysypat obsah na libovolné místo. Bez koše lze pracovat jen v prostorách, kde se v okolí nepohybují jiné osoby, nejsou skleněné výplně, neparkují auta apod, a povrch není nebezpečný pro tenké pneu stroje. Od sekacího nože může odletět velmi prudce kámen, kus dřeva nebo pod. a zranění nebo škodu na majetku lze předpokládat.
se sběrem a naložením hmoty do 5 000 m2 m2 0,80-2,00 0,97-2,42
dtto nad 5 000 m2 m2 0,70-1,80 0,85-2,18
bez sběru s rozprostřením hmoty do 10 000 m2m2 0,50-1,50 0,61-1,82
dtto nad 10 000 m2m2 0,45-1,35 0,55-1,64
 
SMLUVNÍ CENA ZA ROK
Práce na údržbě se většinou hodnotí podle velikosti plochy, jejího obsahu, jakou péči vyžaduje, dále podle  polohy v obci nebo přání zákazníka, půjde-li o údržbu extenzivní nebo intenzivní. Důležitá je pak četnost jednotlivých operací v kalendářním roce.  Po posouzení těchto aspektů je stanovena smluvní cena.

Ceník školkařských výpěstků

ceny jsou uvedeny vč. DPH 15%
Čís.Název položkyVelikostpočetBal.cena
1.Carpinus betulus / habr obecný200-250150520
2.buxus sempervirens
zatím v prodeji není
3.
4.
5.

připravujeme

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ceník dopravy a pronájmu kontejnerů

Uvedené ceny jsou jak bez DPH 21%, tak včetně DPH
č.Vozidlojednotkabez DPH s DPH
1.MAN 12 tun + kontejnerkm4048,40
2.auto s kontejnerovým vlekemkm5060,50
3.auto s hydraulickou rukou 600 kghod.680823
4.FIAT Doblókm1214,5
5.FIAT Dobló s přívěsem 600 kgkm1518

Kontejnery:

1.kontejner 15 m3 na lehké hmoty, listí, větve2 ks
2.kontejner 9 m34 ks
3.kontejner 7 m31 ks
4.kontejner 6 m31 ks

Pronájem kontejnerů 9m3 (záloha 20 tis.)

1.kontejner 9m3 zelený objem max 5t. do 8 hod1x500605
2.kontejner 9m3 zelený objem max 5t. vrátit do 24 hodin1x800968
3.kontejner 9m3 zelený objem max 5t. + každý další den+den700847

SLEVY PRO OBCE:

Platí pro svoz biolog. odpadů. Výměna plného na telef. výzvu
1.pronájem 9 m3 kontejneru, stojícího na místě pro uložení biol. odpadu.1 den2226,60
2.slevy na dopravu nákl. vozem MAN 12 tkm2429
3.uložení 1 kontejneru 9 m3 v kompostárně Ekolia v Chýnicíchks9001 090
4.uložení 1 kontejneru 9 m3 v kompostárně Ekolia v Chýnicích (nekompostovatelný - větve, kmeny apod.)ks2 1002 540

Ceník kameniva a dekoračních materiálů

Uvedené ceny jsou včetně DPH
č.Dekorační materiáljedn.bal.s DPH
1Borka drcená vel. 2 - 8 cmm3volně1000,-
2
3Vltavske valouny 2 - 200 mmkgvolně4,40
4Thasos štěrk 10-25 mmkgvolně8,50
5Carrara 25 - 40 mm ; (v pytlích 20 kg)kg20kg320,-
6Thasos 20-40 mm   (v pytlích 25 kg)kg25kg285,-
7Thasos 40-80 mm (v pytlích 25 kg)kg25kg285,-
8Thasos 130-250 mmkgvolně12,-
9Verde alpi 25-40 mmkg25kg350,-
10Royal červený 130-250 mm (v pytlích 20 kg)kg20kg400,-
11Říční oblázky 16-32 mmkgvolně5,-
12Říční písek 0,4 mmkgvolně1,-
13Solitérní kamenykgvolně2,50
14
15
16
17
18

Ceník doplňkových služeb

Uvedené ceny jsou jak bez DPH 21%, tak včetně DPH
č.Popis položkyjednotkabez DPHbez DPH
1.Odborné prácehod.250303
2.Středně odborné nebo fyzicky náročné prácehod.200242
3.Pomocné a fyzicky nenáročnéhod.170206
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Provoz nákladního auta či pronájem kontejnerů najdete v Ceníku dopravy a kontejnerů!

Ceník okrasných nádob

Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. Popis položkyJedn.bez DPHs DPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ceník dílenských výrobků

Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. Popis položkyJedn.bez DPHs DPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ceník půjčovny nářadí

A)STAVEBNÍ NÁŘADÍ
1.Stav. míchačka 50 l rozebíratel, EL 230 V
Kauce 3 000,-
100,-200,-150,-130,-
2.Stav. míchačka 320 l, EL 230 V
Kauce 5 000,-
200,-400,-300,-260,-
3.Žebřík z Al profi 12 m
Kauce 8 000,-
120,-240,-180,-150,-
4.Bourací kladivo Wacker na podlahu 30 kg
Kauce 12 000,-
400,-600,-450,-350,-
5.Bourací a vrtací kladivo Bosch
Kauce 15 000,-
220,-450,-350,-270,-
6.Přívěsný vozík celk.hmot.600 kg.
Kauce 8 000,-
100,-180,-135,-120,-
7.Kabel prodluž 20-30m 220 V
Kauce 350,-
40,-80,-60,-50,-
8.Kabel prodluž 10-20m 32A/380V
Kauce 500,-
70,-140,-105,-90,-
9.Kabel prodluž 30-40m, 32A/380V
Kauce 1 000,-
140,-280,-210,-185,-
10.Zvedák panenka 20 t
Kauce 2 000,-
40,-60,-45,-40,-
11.Svářečka 3 x 380V,(10-150A)
Kauce 5 000,-
180,-360,-270,-240,-
12.Laserový dálkoměr Bosch 150m,
Kauce 8 000,-
180,-320,-240,-210,-
13.Nivelační stroj Sokkia +stativ do 1,8m,
Kauce 8 000,-
180,-320,-240,-210,-
14.Tlaková myčka - na stud. vodu
Kauce 1 500,-
120,-200,-150,-120,-
15.Vibrační deska Scheppach 1300 S (82 kg),
Kauce 10 000,-
300,-600,-450,-400,-
B)ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ
16.Štípač špalků EL 220V, dl.max 50 cm, 6 tun
Kauce 5 000,-
250,-500,-375,-330,-
17.Zahrad drtič Fieldman, do 45mm - mokré dřevo
Kauce 4 000,-
120,-240,-180,-160,-
18.Vysavač listí, trávy
Kauce 3 000,-
100,-200,-150,-130,-
19.Válec zahradní š=120cm, 80kg, s vodou 140kg
Kauce 3 000,-
100,-160,-120,-100,-
20.Motor.pila Husquarna 236
Kauce 6 000,-
200,-400,-300,-260,-
21.EL pila Makita UC3461A
Kauce 4 000,-
160,-300,-230,-200,-
22.Postřikovač zádový 20lt
Kauce 800,-
120,-180,-140,-120,-
23.Gril kotlový Profesor, kruh 60,+ nářadí
Kauce 4 000,-
150,-240,-180,-150,-
24.Gril EL Severin stolní
Kauce 2 200,-
70,-120,-90,-80,-
25.Skládací stolek pro 4 os.Craftfield, slož.do kufru
Kauce 2 400,-
100,-160,-120,-100,-
C)DÍLENSKÉ NÁŘADÍ
26.Rozbrušovačka velká Bosch 230mm
Kauce 3 000,-
150,-240,-180,-160,-
27.Rozbrušovačka malá XXXXX 125mm,
Kauce 800,-
70,-120,-90,-80,-
28.Radiátor EL 1200W,
Kauce 1 500,-
60,-120,-90,-75,-
29.Hoblík ruční Bosch š=82mm
Kauce 3 500,-
170,-300,-230,-200,-
30.Nůžky na plech do 1,5mm Makita
Kauce 2 500,-
140,-240,-180,-160,-
31.Aku vrtačka Bosch do 13 mm
Kauce 2 500,-
140,-240,-180,-160,-
32.Přímočará kmitací pila ruční
Kauce 2 000,-
140,-240,-180,-160,-