Na trhu od roku 1990

Historie společnosti

Firma vznikla velmi brzy po změně režimu v r.1990, přičemž zakladatel a vlastník využil mimo jiné i zkušeností ze své činnosti v Českém svazu ochránců přírody běhen 80. let, kde se jím vedená 78. organizace věnovala dobrovolné činnosti pro Výzkumný ústav krajinné ekologie v Čes. Budějovicích. S kamarádem také během r. 90 osázeli asi 200 000 keři a stromy celé levé předmostí Barrandovského mostu – pro SSŽ. Stejně tak mu pomohl dar podnikání, který zdědil po svém otci, továrníkovi z Havl. Brodu a majiteli tamní firmy Isochema na stavební izolace, a taktéž cihelny v Sadské.
Podařilo se mu získat pro firmu velmi dobrý kolektiv zejména vedoucích pracovníků, ale i strojníků, kteří působili v opravárenské dílně a zároveň obsluhovali zemědělskou techniku. I pracovní skupiny se podařilo časem stabilizovat dosazením odborně zdatných lidí, kteří měli dobrý fortel a pracovní morálku. To jsou všechno důvody, proč firma se dostala velice vysoko v pomyslném žebříčku pražských zahradnických firem. Důsledkem byla dobrá spolupráce s velkými stavebními firmami jako byly bývalé závody Konstruktivy, Průmstavu, Staveb silnic a železnic, Trigema, Siemens, různá vyslanectví a řada dalších subjektů. Zákazníky se stali i významní soukromníci, ředitelé podniků nebo jejich manažeři a také prezident Havel, a to na jeho vile v ul. Dělostřelecká, kde se k potřebě vybudování prezidentského sídla přestavěla vila a zahrada bývalého Slovenského velvyslanectví.
Nelze zapomenout ani na letitou práci pro MČ Praha 4, v letech od 1991–2006, která bohužel skončila na zkorumpovanosti vysokých představitelů úřadu MČ, v době primátora Béma.
V době 2003 založil majitel další, nový obor podnikání – odpadové hospodářství, k čemuž posloužila původní silážní jáma po rekonstrukci v nové provozovně na JZ hranici Prahy v obci Chýnice. Činnost byla velmi dobře hodnocena a podařilo se získat finanční pomoc na strojní vybavení kompostárny z fondů EU a ČR.
Provozovna je poměrně rozlehlá, má 1,8 ha, a umožňuje provozovat a rozšiřovat řadu činností, i když je nutno jí tomu přizpůsobit. Hotova je rekonstrukce budovy bývalého kravína na „Provozní objekt“, kde vznikly dílny, sklady, garáže, a prostory pro další činnosti jako e-shop, půjčovnu a prodej zahradnického či stavebního zboží a náčiní. Plochy, určené k pěstební činnosti se nyní postupně ohumusovávají zavážením kompostu rovnou od třídičky. Je to vše proces na dlouhá desetiletí a podle toho to taky trvá. Předností bude ale určitě velké rozšíření sortimentu a služeb. Tempo nepoklesne ani v důsledku právě probíhající generační výměny. Takže se nechte překvapit nastupujícím mládím!

ing. Vladimír Švec

Dokumenty ke stažení

 

15. Dokumenty ke stažení

č Dokument odkaz
1 Ochranná známka stáhnout
2 Certifikáty registrovaných hnojiv stáhnout
3 Kompost příbalový leták stáhnout
4 Zahradní zemina příbalový leták stáhnout

Co o nás říkají klienti ...

Názory klientů

Karel Nový

Váš kompost je opravdu tak mimořádný, že mě minulý rok moje manželka přiměla zakoupit a postavit větší skleník. Rostliny totiž vyhnaly tak mohutně, že nám stávající prostor nestačil.

Paní Sivá prohlásila:

Jsem velice spokojená se 100% neprůhledným živým habrovým plotem, který mi Vaše firma zrealizovala. Nechat se celé léto u bazénu okukovat od sousedů mě znervózňuje a teď mám konečně klid a soukromí. Také se těším pohledem na moc krásnou keřovou skupinu, kterou vaše firma rovněž vysadila. Obě práce jsou velmi kvalitní. Jsem spokojená.