Střešní zahrady

  • Autor: Vladimír Švec

V důsledku masivní výstavby se ubývající zeleň často zakládá na rovných , ale i šikmých střechách.