Střešní zahrady

Střešní zahrady

V důsledku masivní výstavby se ubývající zeleň často zakládá na rovných , ale i šikmých střechách. Dle přání zákazníka zajišťujeme ozelenění nejen plochých ale i šikmých střech. Již tloušťka několika centimetrů zeminy umožňuje založení střešní zahrady osázením suchomilnými rostlinami.