Veřejná zeleň

  • Autor: Vladimír Švec

  Přemostění křižovatky Balabenka Zákázka pro Stavby Silnic a Železnic (SSŽ) – s IN 7,2 mil. Kč