Veřejná zeleň

 

Přemostění křižovatky Balabenka

Zákázka pro Stavby Silnic a Železnic (SSŽ) – s IN 7,2 mil. Kč