Stromořadí

Stromořadí

Okrasné hrušně a topoly v ul. Václavkova a Eliášova v Praze 6