Reklamní akce

Reklamní akce

Mimo běžných zahradnických prací můžeme splnit i neobvyklá přání.
– Složení obrazců z květin trvalého nebo dočasného charakteru
– Dodání loga firmy či hesla propafgační akce v podobě sochy z rostlin